Visie

Kigo Men Gevangenis Gevangenissen moeten plaatsen zijn van positieve transformatie, ze moeten een nieuw begin, empowerment en herstel voor de dader, het slachtoffer en de maatschappij bieden. Afgezien van de straf, liggend in de vrijheidsontneming, moet het regime in gevangenissen focus hebben op het heropbouwen van levens en het creëren van een veiligere samenleving.


Missie

Het verbeteren van humanitaire en correctieve condities in gevangenissen in Uganda met als oogmerk een veiligere maatschappij.


Doelstellingen

Het verbeteren van zes ondersteunende gebieden:

Welfare Support Kigo raam
 • verbeteren van humanitaire omstandigheden voor mensen in gevangenissen
Healthcare Support
 • verbeteren van toegang tot algemene medische zorg
 • verbeteren van hygiëne
 • verbeteren van de fysieke en mentale conditie van mensen in gevangenissen
Education Support
 • creëren of verbeteren van faciliteiten voor formele en informele educatie
 • geven van mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling voor mensen in gevangenissen
Legal Support Kigo lamp
 • opleiden van mensen in gevangenissen ten aanzien van (inter)nationaal recht
 • ondersteunen van para-juridische initiatieven
 • creëren van betere toegang tot juridische zorg en juridische vertegenwoordiging voor mensen in gevangenissen
Reintegration Support
 • assisteren na vrijlating van mensen uit de gevangenis middels rehabilitatie en resocialisatie
 • vinden van een woonplek voor zieke en stervende mensen die na vrijlating geen woonplek meer hebben
 • zorgen voor bescherming van en educatie aan kinderen van mensen in gevangenissen
Prison Staff Support
 • verlenen van ondersteuning aan gevangenismedewerkers met relevante trainingen zoals communicatie, mensenrechten, enz.
 • verstrekken van counselling

Focus

Één gevangenis: Kigo Prison
Om focus te houden, is besloten langdurig support aan één gevangenis te verlenen en daar kennis en ervaring op te doen. We willen niet overal tegelijkertijd zijn, maar juist pragmatisch project voor project afhandelen. We zullen met een volgend gevangenisproject pas van start gaan, na het behalen van de doelstellingen van het huidige project. Deze sterke focus stelt ons in staat om elk project volledig aandacht te geven en met beperkte middelen grote verschillen te maken.


Projectmatige aanpak

SCS projecten hebben een drie fase aanpak:
 • constructie of verbouwing
 • inrichting met materialen en apparatuur
 • operationeel project support

Samenwerking

Second Chance Support (SCS) werkt samen met Uganda Prisons Service (UPS), een onderdeel van het Ugandese Ministerie van Binnenlandse Zaken. Verder zijn er samenwerkingsverbanden met diverse Nederlandse overheden, Artsen zonder Grenzen, CAMARA, Hospice Africa, International Committee of the Red Cross (ICRC), International Hospital Kampala, Makarere University Kampala, Mulago Hospital, Uganda Christian Lawyers Fraternity, etc.

UPS MyWorld Hospice Africa CAMARA AFRIpads ICRC