Second Chance Support op TV

Een wereld van verschil

Workshop Famke Second Chance Support (SCS) is een Nederlandse ANBI-stichting van mensen die positief in het leven staan. Die bruisen van energie en dat met anderen willen delen. Die dat niet voor zichzelf willen houden, maar anderen daar ook van willen laten profiteren. Die niet alleen kritisch om zich heen kijken, maar zelf de wereld ook daadwerkelijk willen verbeteren. Gewoon stukje bij beetje, realistisch, op basis van eigen capaciteiten en mogelijkheden, maar ook in de wetenschap dat je met samenwerken verder komt. Die zich er niet voor schamen om zelf de handen uit de mouwen te steken en onderaan te beginnen.

Kigo gebouw We helpen samen kansarme mensen: mensen in gevangenissen in Uganda. Mensen voor wie we met beperkte middelen grote en structurele veranderingen kunnen bewerkstelligen. Niet omdat wij vinden dat dat moet, maar omdat zij zelf die verandering willen. Weg uit de gevangenis, weg uit de criminaliteit. Met een reële blik naar maatschappij, gevangenis, dader en slachtoffer. Een tweede kans om een nieuw leven te beginnen.

Kigo ziekenzaal Zo helpen wij samen met u mensen weer op weg. Wij ontkennen niet, dat als we succesvol zijn, en dat zijn we, wij zelf er ook een heel goed gevoel van krijgen. Zij worden er beter van; wij allen worden er beter van. Niet materieel, maar wel als mens. Mensen in Europa en mensen in gevangenissen in Uganda; allebei mensen, medemensen die elkaar helpen. Niet door geld in een bodemloze put te gooien, maar met concrete oplossingen komen die ook op de lange termijn in effect resulteren en dat alles zonder luxe en met beperkte middelen.

Kigo Keuken Een maandelijkse bijdrage lijkt zo makkelijk en feitelijk is het dat ook, want laten we eerlijk zijn, je merkt het nauwelijks. Maar met dat geld gebeurt ook echt iets. Lees in de SCS Nieuwsbrief hoe met uw geld structureel verbeteringen in de gezondheidszorg in gevangenissen worden bereikt. Liggen in een ziekenhuisbed in plaats van op een deken op de cementvloer. Gewoon weer water uit de kraan en het toilet kunnen doorspoelen, in plaats van wat water uit een plastic jerrycan gieten. Normaal toch? Ja, maar wel mogelijk gemaakt met uw hulp! Als grote kerel in de lagere school op een stoel zitten leren lezen en schrijven in plaats van op een steen. En dat in een school waar het golfplatendak niet meer lekt. Het klinkt allemaal simpel en dat is het ook. Net zo simpel als iedere maand een bedrag overmaken. Met uw bijdrage kan ook Second Chance Support deze mensen ondersteunen. Ondersteunen (support) dat laatste woord in onze naam. Ze moeten het vooral zelf willen en doen, wij ondersteunen hen alleen, maar wel van harte.

Kigo Workshop En zo worden wij allemaal een stukje rijker, niet materieel, maar wel in ons hart. Zij, u en ook wij. Zonder mooie kantoren, u als Supporter, wij als vrijwilligers zonder salaris, geen luxe auto's, enz., gewoon als mensen onder elkaar. Maar wel met mooie en duurzame projecten echte verbeteringen bewerkstelligen, óók op de lange termijn. Op weg naar een veiligere en betere samenleving!

Second Chance Support (SCS)

Kigo celdeur

Second Chance Support (SCS) is een in 2010 opgerichte Nederlandse charitatieve stichting die opereert in Uganda, met als oogmerk mensen in gevangenissen te ondersteunen als zij zichzelf willen inzetten voor een 'Second Chance' (tweede kans). De Nederlandse organisatie bestaat uit een klein beleidsbepalend bestuur van vrijwilligers en een Comité van Aanbeveling. In Oeganda worden door vrijwilligers de projecten uitgevoerd, vooral bestaande uit producten en diensten. Kortom een kleine slagvaardige organisatie met minimale kosten.

We willen de cirkel van criminaliteit doorbreken. We ondersteunen (daarom hebben we 'support' in onze naam) mensen in gevangenissen om hun leven te veranderen en hen te leren hoe betere sociale- en beroepsvaardigheden te ontwikkelen. We ondersteunen daarnaast ook gevangenissen om zich om te vormen tot correctieve instellingen.

Sinds de oprichting werkt Second Chance Support (SCS) met vrijwilligers die actief betrokken zijn bij mensen in gevangenissen. Mensen in gevangenissen die zelf een verschil willen maken. Naast de lokale gevangenisautoriteiten, werken we ook nauw samen met een verscheidenheid aan adviseurs en partnerorganisaties.

ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling

ANBI

Sinds haar oprichting heeft Second Chance Support (SCS) een officiële status als door de Nederlandse Belastingdienst geregistreerde ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling nummer 76348) goede doelen stichting. Een instelling die door de Belastingdienst is goedgekeurd als ANBI, hoeft over haar inkomsten geen belasting te betalen; belangrijker nog, particulieren en bedrijven die geld doneren aan een ANBI kunnen deze schenkingen als aftrekpost opvoeren voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting. De ANBI status schept echter ook verplichtingen. Vereist is dat een ANBI diverse gegevens openbaar maakt via een internetsite. Het gaat daarbij om de volgende gegevens:

Naam:
Stichting Second Chance Support (SCS)

RSIN / fiscaal nummer:
Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer 822364414
Beloningsbeleid:
Second Chance Support (SCS) bestaat alleen uit mensen die allemaal onbezoldigd en op vrijwillige basis meehelpen. SCS kent geen salarissen, noch vergoedingen, geen kantoren, geen dure auto's, etc.Privacyverklaring -(AVG)

Stichting Second Chance Support (SCS), vertegenwoordigd door het SCS Bestuur neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. SCS voldoet naar beste eer en geweten aan de 'Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)'. Beheer, verwerking en beveiliging van persoonsgegevens zijn binnen het SCS Bestuur belegd bij de Penningmeester.