Muziek-CD Voices over the Wall

Upper Prison

In de Maximum Security 'Upper Prison' in Kampala-Luzira verblijven cira 400 mannen op de dodengalerij. In Uganda mogen ter dood veroordeelden niet in de gevangenis werken, dus wordt er veel gesport, toneel gespeeld, getekend en muziek gemaakt. Ze wilden dolgraag een muziek-CD maken om mensen buiten de muren te laten horen dat zij daar opgesloten zitten. Bea is dagenlang met de twee koren aan het oefenen geweest waarna Victor onder zeer moeilijke omstandigheden op Deathrow de opnamen van de door de gedetineerden zelf geschreven nummers heeft gemaakt. In Nederland heeft Jaap Boeschoten de opnamen geselecteerd en verbeterd en heeft Ronald Muller de muziek-CD's gekopieerd. De CD kost Euro 10,00; de opbrengst gaat volledig naar de ter dood veroordeelden, dus ook hier weer het principe dat SCS geen strijkstok heeft.

Ja, ik steun de ter dood veroordeelden in Maximum Security Upper Prison door de Muziek-CD Voices over the Wall te bestellen.
Uit naam van de ter dood veroordeelde medemensen in de 'Upper Prison' in Kampala-Luzira Uganda, wil SCS u hartelijk danken voor uw aankoop.
Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.
Ik maak Euro 11,95 per stuk (Euro 10,00 plus Euro 1,95 verzendkosten) over op de bankrekening van SCS.   

Online Doneren

Als u het werk van Second Chance Support (SCS) financieel wilt steunen kunt u dat het beste doen door zelf (automatisch) geld over te maken naar de bankrekening van SCS. Zie voor details hieronder hoe u een SECOND CHANCE SUPPORTer kunt worden. Dat is voor ons het goedkoopste, maar u kunt nu ook online doneren door op de knop te klikken.

Uit naam van de mensen in de gevangenissen in Uganda, wil SCS u hartelijk danken voor uw donatie.

Wordt nu een SECOND CHANCE SUPPORTer

Ja, ik gun mensen in gevangenissen in Uganda een tweede kans, daarom word ik nu SCS-SUPPORTer. Als SCS-SUPPORTer steunt u het werk van SCS onder gevangenen in Uganda. Zo krijgen ze een tweede kans, misschien wel voor het eerst in hun leven. Dit is slechts een bericht aan de SCS Administratie. U dient zelf (automatisch?) uw donatie aan SCS over te maken. Op deze manier houdt u zelf volledige controle over uw donatie. Uit naam van de mensen in de gevangenissen in Uganda, wil SCS u hartelijk danken voor uw donatie.
Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

JA, ik wil een SCS-SUPPORTer worden:

Zend mij periodiek de SCS Nieuwsbrief [NL]
Ik zal gedurende twee jaar iedere maand EURO 10 overmaken
Ik zal de jaarlijkse donatie van EURO 120 in één keer overmaken
Mijn donatie zal zijn
Ik hoorde van SCS via
   

Bank in Nederland

Wilt u ons steunen?
Triodos Bank Bank: Triodos Bank te Zeist NL40 TRIO 0198 3799 35
tnv:   Second Chance Support (SCS) te Woerden

IBAN: NL40 TRIO 0198 3799 35
BIC:  TRIONL2U

SCS Supporters

Goed besteed geld
Giraffe Second Chance Support (SCS) is volledig afhankelijk van donaties. Wij werken met vrijwilligers zonder salaris, dus geen torenhoge vergoedingen en ook geen dito afvloeiingsregelingen. Geen dure kantoren en ook al geen luxe fourwheeldrives. Wel veel hulp ten goede laten komen aan mensen in de gevangenissen. We werken vooral met producten en diensten; zo kan je effectief rechtstreeks hulp verlenen zonder veel risico's te lopen; aan die strijkstok...

Voor wat, hoort wat
In Nederland hebben we een groeiende groep mensen die ons steunt: onze Supporters (u weet wel dat laatste woord in onze naam), die zijn voor ons goud waard en zo willen we hen ook behandelen. Wij zijn dankbaar voor de hulp van onze Supporters, in welke vorm dan ook. Wij vinden dat zij ook recht hebben te weten wat er met hun inspanningen en finaniële ondersteuning gebeurt. Second Chance Support geeft hen niet alleen volledige openheid van zaken, maar moedigt hen ook aan om zelf in Uganda te komen kijken. Bovendien krijgen zij ieder kwartaal de SCS nieuwsbrief.

Supporters geven geld
ANBI We willen duidelijk zijn: zonder geld slaan ook wij geen deuk in een pakje boter. We richten ons wel op projecten die met weinig geld grote structurele verbeteringen opleveren. We hebben de ANBI-status en de giften zijn dus aftrekbaar van de belasting. Het liefste ontvangen we uw gift op onze rekening van de Triodos Bank te Zeist. Een eenmalige gift is fantastisch; van een maandelijkse gift springen we een gat in de evenaar!

Supporters hebben ideeën
Hebt u een creatief idee hoe voor een project(onderdeel) of hoe we aan geld kunnen komen voor ons goede doel? Laat het weten en we zullen proberen het te realiseren. Als u daaraan mee wilt werken, heel erg graag. Een voorzetje: hoe krijgen we goedkoop (niet meer gebruikt) gereedschap naar de gevangenisschool in Uganda, hoe krijg je ondersteuning voor een afstudeerproject, hoe ontwikkel je een schoolpakket over gevangenissen in Afrika, enz. enz. Een voorbeeld, we hebben een kunstschilder die heeft aangeboden voor de hoogste bieder een schilderij te schilderen. De opbrengst is voor mensen in de gevangenis.

Supporters komen projecten bekijken
Supporters SCS Supporters zijn betrokken. Naast een financiële bijdrage zijn velen ook bereid mee te helpen. Een logisch vervolg is dan om zelf de projecten in Uganda te gaan bekijken. Een fantastische ervaring om niet alleen een gevangenis in Uganda te bezoeken, maar ook te zien welke verbeteringen zijn bereikt. Ook om te zien waaraan nu gewerkt wordt. Hoor van de mensen in de gevangenis zelf wat het voor hen betekent en ervaar hoe vriendelijk mensen in Uganda zijn. Een reis om nooit meer te vergeten! U bent als SCS Supporter van harte welkom.

Supporters hebben een netwerk
Wellicht hebt u mogelijkheden in uw netwerk om mensen te benaderen die ons willen helpen, die graag de wereld laten weten dat ze oog hebben voor deze problemen en ze ook willen helpen oplossen. Wellicht zijn er bedrijven die in Uganda mogelijkheden zien om met een project iets op te zetten, bijvoorbeeld werkzaamheden laten verrichten door mensen in gevangenissen. Bent u lid van een sociaal netwerk zoals de Rotary of de Lions; een bestuurslid (zie Contact pagina) komt graag een presentatie over ons werk geven.

Supporters hebben nog ruimte in hun koffer
Evenaar Een van de problemen waar we steeds tegenaan lopen is hoe we 'spullen' goedkoop vanuit Europa naar Uganda krijgen. Wie gaat naar Uganda en heeft nog een plekje in de koffer over? Of wie weet een mogelijkheid voor ons als goed doel om goederen goedkoop vanuit Europa naar Uganda te vervoeren?

Supporters ondersteunen
Denk net als onze Supporters en vrijwilligers "wellicht kan ik iets voor hen doen" en krijg daarvan net zo'n goed gevoel en energie als zij. Gun dat uzelf. Wie kent u, die mensen in gevangenissen helpt? Dat is toch uniek! Meehelpen aan oplossingen, een klein beetje de wereld helpen verbeteren. Weet u overigens dat mensen in diverse gevangenissen in Nederland ons steunen? Maar ook kerken, scholen, vriendenclubs, enz. Dat is voor ons goud waard! En alleen al een berichtje naar onze vrijwilligers om hen te ondersteunen wordt enorm gewaardeerd. Dank daarvoor!

Waarom heeft SCS geen CBF keur?

De stichting Second Chance Support (SCS) streeft naar een optimale en gecontroleerde besteding van de ontvangen giften voor de ondersteuning van gedetineerden in Uganda. Het is tot op heden steeds gelukt om de kosten voor overhead in Nederland beneden de 1% te houden, dus minimaal 99% van de giften worden ook daadwerkelijk als ondersteuning van gedetineerden in Uganda besteed. In Uganda komen alleen de kosten voor de huur van een flat inclusief daarbij horende nutskosten, alsmede de kosten voor visa en werkvergunningen ten laste van SCS Uganda. Alle overige uitgaven komen ten goede aan de ondersteuning van gedetineerden. SCS Uganda kent dus geen salarissen, geen huur voor een kantoor en heeft ook geen dure auto's; we reizen met het openbaar vervoer! Ook de vliegkosten komen voor rekening van de vrijwilligers zelf. Alle uitgaven worden vooraf gebudgetteerd. De financiële- en projectrapportage wordt maandelijks achteraf lokaal opgesteld door onze veldwerker(s) in Uganda en naar het bestuur van SCS in Nederland gestuurd ter controle en goedkeuring van de bestede gelden.

Het is bekend dat veel - vooral grote - bedrijven alleen goede doelen steunen die een keurmerk hebben. Een van die keurmerken wordt verstrekt door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Het CBF heeft als hoofdtaak het toezicht op verantwoorde fondsenwerving en besteding daarvan. Het gaat daarbij voornamelijk om het toezicht op drie aspecten:

  • Welk deel van de gift blijft over voor het goede doel?
  • Wordt het geld wel besteed?
  • Wordt het geld daadwerkelijk besteed aan het doel?
Het CBF biedt 3 mogelijkheden voor een keurmerk:
  • Grote goede doelen kunnen een 'CBF-Keur' krijgen. De kosten van een toetsing voor het 'CBF-Keur' bedragen Euro 2.925. De jaarlijkse controle varieert van Euro 445 tot Euro 8.830 per jaar afhankelijk van het door eigen fondsenwerving opgehaalde bedrag.
  • Kleine goede doelen kunnen een 'CBF-Certificaat' krijgen. Een 'CBF-Certificaat' is 3 jaar geldig. De kosten van een toetsing bedragen Euro 505. De jaarlijkse controle kost Euro 355.
  • Een 'CBF-Verklaring van geen bezwaar' is er voor goede doelen die korter bestaan dan 3 jaar. Een 'CBF-Verklaring van geen bezwaar' is 3 jaar geldig en kost Euro 870. Een herbeoordeling kost Euro 440.
Voor zowel grote als kleine - zoals Second Chance Support - goede doelen zijn stringente voorwaarden gesteld aan de samenstelling van het bestuur. Maar ook mogen voor goede doelen de kosten voor fondsenwerving, over een periode van drie achtereenvolgende jaren, gemiddeld tot 25% van de baten uit eigen fondsenwerving bedragen!

De eenmalige en jaarlijks terugkerende kosten (overhead) en vooral het feit dat tot 25% van de giften gespendeerd mag worden aan fondsenwerving (naast de andere kosten!) ondersteunen niet de doelstellingen van Second Chance Support om minimaal 99% van de giften aan de gedetineerden in Uganda ten goede te laten komen. Met andere woorden Second Chance Support hanteert veel stringentere doelstellingen!

Het bestuur van Second Chance Support is daarom - mede gelet de kosten die daar aan verbonden zijn van mening dat een 'CBF-keurmerk', een 'CBF-Certificaat', of een 'CBF-Verklaring van geen bezwaar' door de Stichting Second Chance Support niet nagestreefd dient te worden. Second Chance Support (SCS) Supporters hebben sowieso het recht om te allen tijde gedetailleerd inzage te vragen in alle bestedingen!