UPS: Tommy Ochen

Tommy Ochen Director of Correctional Services
Tommy Ochen

Ik ben geboren in 1958 in het toenmalige Lira District (het heet tegenwoordig Dokolo District) in de noordelijke regio van Oeganda. Ik ben het enigst kind van goede zorgzame ouders. Enigst kind zijn is vrij uniek in Uganda; de meeste gezinnen hebben veel kinderen. Mijn vader was een politie agent, dus ik ben opgegroeid in politiebarakken, een nogal arme manier van leven. Tijdens mijn jeugd voelde ik me vaak eenzaam zonder broers of zussen om mee te spelen. Echter, het deed mij geïnteresseerd raken in evenementen waar men kan samenwerken met anderen, zoals muzikale bands, parades, sport, en dergelijke. Mijn opleiding was op het gebied van zakelijke financiën wat resulteerde in een post graduate van het Uganda Management Institute. Sinds die tijd volgde ik veel specifieke opleidingen om mijn carrière verder te professionaliseren. Van mijn vader heb ik met trots het verlangen om anderen te helpen geërfd en om de maatschappij te dienen om het te verbeteren en beter georganiseerd te maken. Met deze achtergrond bij Uganda Prisons Service (UPS) gaan werken als assistent-directeur van gevangenissen was een logische stap. En dat deed ook onze zoon Felix; die is principal officer bij Kigo Prison, dezelfde gevangenis waar Second Chance Support ondersteunende projecten uitvoerd.

Mijn professionele doel is het creëren van een verandering in denken over gevangenissen. Al vele jaren werken wij hard om gevangenissen te veranderen van een bestraffend instituut naar een correctionele instelling. Natuurlijk moeten we het budget hebben om dit te realiseren, maar meer nog hebben we de culturele verandering nodig om succesvol te zijn. En culturele veranderingen kosten veel inspanning en veel tijd, in dat opzicht Uganda is niet verschillend van rijke Europese landen. Deze verandering in mentaliteit is nodig binnen onze organisatie, dus we trainen ons personeel. Maar nog belangrijker het moet worden begrepen door externe partijen, zoals politici en de publieke opinie. Mensen moeten niet naar gevangenissen kijken in een geÏÏsoleerde positie, gevangenissen maken deel uit van een totale waardeketen. Zo proberen wij al vele jaren om te gaan met congestie; ongeveer de helft van de gevangenispopulatie zit in een voorarrest situatie. Deze congestie belemmert in ernstige mate onze initiatieven om uit te blinken in correctionele activiteiten. We moeten de Justice, Law and Order Sector ervan overtuigen dat mensen alleen naar gevangenissen worden gestuurd na een grondig onderzoek en ernstige beschuldigingen. Het creëert nu wat ik zou noemen een kunstmatige congestie. Aan de uitgangszijde kampen we met andere uitdagingen, Uganda staat voor ernstige problemen met een hoge werkloosheid. Wij doen ons uiterste best om onderwijs te bieden, bijvoorbeeld beroepsopleidingen. Veel mensen in gevangenissen zijn voortijdige schoolverlaters of zijn laag opgeleide mensen. Ze hebben een zwakke positie bij het vinden van een baan na de gevangenis. We willen graag dat de mensen gevangenissen in een betere staat verlaten in vergelijking met hoe ze zijn binnengekomen. Als ze nog steeds geen baan kunnen vinden, ondanks alle trainingen die wij hen gaven, is de kans groot dat ze ooit weer terugkeren naar de gevangenis. Dus zoals gezegd, een geïntegreerde aanpak is noodzakelijk, niet een die gevangenissen in een isolement plaatsen. Dit betekent dat we heel veel lobby werk moeten doen en dat is precies wat we doen. Niet alleen door onszelf, maar ook in samenwerking met NGO's zoals Second Chance Support. Bijvoorbeeld door het schrijven van dit verhaal en het te publiceren op de website van SCS; het geeft ons de mogelijkheid om 'de stem van de mensen in de gevangenissen' te verwoorden, alsook onze missie en visie voor een breder publiek. Een ander initiatief is de opstelling van een 'white paper' voor de Oegandese regering over de noodzakelijke positieve wijzigingen in gevangenissen.

Tommy Ochen In het recente verleden hebben we bewezen succesvol te zijn. Gewoon vanuit ons zelf of in samenwerking met externe partners. Bijvoorbeeld in de manier waarop we de bouw van de nieuwe gevangenis in Nakasongole hebben geregeld, de Moroto gevangenis in Karamojo (samen met Nederlanders) en de zeer succesvolle 'Bron van de Nijl' viskwekerij in Jinja. Wij betrokken NGO's er bij, buitenlandse ambassades, maar ook mensen in de gevangenis en de mensen na de gevangenis. Een dergelijke geïntegreerde correctionele aanpak maakt een groot verschil. Onze beste ambassadeurs zijn mensen die zijn vrijgelaten uit de gevangenis en die waardevolle stabiele bijdragende burgers zijn geworden. Net als Second Chance Support willen we geen vis aan mensen in de gevangenis geven, maar in plaats daarvan geven we ze een hengel en leren hen hoe te vissen, en uiteindelijk willen we dat ze aan anderen leren hoe te vissen in een soort van train-the-trainer programma.

Wanneer u met ons samenwerkt kunnen we het laten gebeuren. Samen kunnen we de samenleving verbeteren door het aanbieden van correctionele initiatieven aan mensen in de gevangenissen. Ik hoop dat dit artikel u iets heeft gegeven om te overdenken. Natuurlijk hebben we gewoon meer geld nodig om meer te kunnen doen dan we vandaag de dag doen, maar het is ook een andere manier van denken die nodig is. Waarom gaat u niet met ons samenwerken om de wereld een klein stukje te verbeteren. De mensen in de gevangenis hebben er baat bij, wij profiteren, en last but not least wordt u er zelf beter van! Denk er eens over na. Bij voorbaat hartelijk dank.



UPS Uganda Prisons Service
13-15 Parliament Avenue
P.O. Box 7182
KAMPALA
Uganda

Tel: +256 (0)414 342136