UPS: Dr. Johnson Byabashaija

Johnson Byabashaija Commissioner General of Prisons
Dr. Johnson Byabashaija

Geboren in 1957 in het Zuidwesten van Uganda in het Rukungiri District, had ik het voorrecht om Diergeneeskunde te kunnen studeren aan de Makerere University (1982) en een post-graduate Master of Science te behalen aan de Universiteit van Glasgow (1986). In die periode was Uganda in een donkere periode van haar geschiedenis, zonder enige hoop op korte termijn verbeteringen. Het beoefenen van veehouderij was in het binnenland gevaarlijk, dus heb ik gezocht naar een baan waar het mij was toegestaan om een wapen te dragen om mijzelf te beschermen. In 1983 heb ik mij succesvol als Cadet aangemeld bij het Uganda Prisons Service (UPS) Staff College. Ik kon mijn interesse in veehouderij nu uitleven in een gevangenisboerderij genaamd Kigo tussen Kampala en Entebbe. Dit is dezelfde gevangenis waar Second Chance Support (SCS) bezig is met de uitvoering van projecten; ik ken Kigo dus heel goed. Vanaf dat moment werkte ik mezelf op in de organisatie: vijf jaar als plaatsvervangend verantwoordelijk officier, 8 jaar als verantwoordelijk officier beide in Kigo Prison. Vervolgens werkte ik bij het UPS Hoofdkwartier. U kunt zich voorstellen dat het starten als een dierenarts en eindigen als de Commissaris-Generaal van de Gevangenissen [voor degenen die niet bekend zijn met de Ugandese gevangenissysteem: hij is de Algemeen Directeur van UPS] een interessant leven is vol veranderingen en uitdagingen. Ik heb genoten en geniet nog steeds van elke dag en het is zeker mijn passie geworden!

UPS heeft 7.000 geüniformeerde en 300 niet-geüniformeerde medewerkers die werkzaam zijn in 224 gevangenissen in het land. Kleine gevangenissen functioneren als lokale 'receptie' centra; de grotere bevatten langgestraften. Dat zijn des te interessantere eenheden omdat ze de kritische massa hebben om correctionele programma's te bieden aan mensen in de gevangenis. Bij een ontworpen capaciteit van 16.000 personen, is het dagelijks gemiddelde aantal mensen in de gevangenis ongeveer 32.000. Hierdoor is congestie een van mijn grote uitdagingen is. Net als in elk ander land in de wereld kan de regering niet zorgen voor een 'rijk' budget, maar wij zitten wel aan het einde van de juridische keten en moeten zorgen voor opvang van de aantallen die uit de juridische 'pipeline' komen. Met het hebben van een vast jaarlijks budget zijn we in een constante financiële- en middelenstrijd met soms een groot maandelijks aantal mensen die het gevangenissysteem binnenkomen. Gelukkig is de Oegandese regering bezig met de uitvoering van het 'Case Backlog Quick Wins' project om de achterstand in ons rechtssysteem te verminderen. Het is onze sterke wil om de problemen als gevolg van congestie op te lossen, zoals het verbeteren van de humanitaire situatie van de mensen in de gevangenis. Helaas zijn we sterk afhankelijk van anderen in de 'Justice Law and Order Sector'. Het is mijn sterke verlangen om niet alleen de gezondheidsstandaard in gevangenissen te verbeteren, maar ook om de sanitaire omstandigheden te verbeteren. Maar als we realistisch zijn, dan verschillen de omstandigheden in de Oegandese gevangenissen sterk met die van de rijke Europese landen. Toch hebben we het aantal stervenden sterk verminderd, hebben we geen naakte mensen meer in gevangenissen en hebben we de humanitaire situatie drastisch verbeterd. We hebben aangetoond in een klein aantal jaren met succes deze programma's te kunnen implementeren, maar alle externe steun voor verdere verbeteringen is van harte welkom.

De publieke opinie wordt zich er meer en meer van bewust dat gevangenissen niet alleen instellingen van straf zijn. De maatschappij zal veiliger zijn met een gevangenissysteem dat uitblinkt als een correctionele organisatie. Ik ben er trots op het UPS management team te leiden in de succesvolle transformatie naar een professionele organisatie van een echt correctioneel gebaseerd instituut. In de afgelopen jaren hebben we op dit gebied met enorme inspanningen een positieve verandering bereikt, naast andere veranderingen, zoals het aanbieden van opleidingen voor het personeel in het nakomen van de mensenrechten, verbetering van het externe imago van UPS, enz. We hebben een Visie en Missie ontwikkeld die zich kan meten met internationale normen. Ondanks een ernstig gebrek aan fondsen en middelen concentreren wij ons op correctionele aspecten zoals het aanbieden van kwaliteit gedreven basisonderwijs en voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs, het verbeteren van sociaal gedrag en juridisch advies. We hebben nog een lange lijst van doelstellingen die we willen vervullen, maar we maken goede vorderingen.

Voor NGO's zoals Second Chance Support, hebben we niet alleen een open deur beleid, we werken ook samen op basis van partnerschappen met een goed gedefinieerd Memorandum of Understanding. Nauwe samenwerking met geselecteerde NGO's kunnen verdere verbetering van de kwaliteit van ons gevangenissysteem in zijn geheel opleveren. Ik ben blij te hebben geïnvesteerd en investeer nog steeds veel tijd en moeite om een goede relatie met hen te ontwikkelen. Last but not least ben ik dankbaar voor hun Supporters, zodat NGO's UPS kunnen assisteren en de mensen in onze gevangenissen kunnen ondersteunen.UPS Uganda Prisons Service
13-15 Parliament Avenue
P.O. Box 7182
KAMPALA
Uganda

Tel: +256 (0)414 342136