UPS: Henry Dyogo

Henry Dyogo Bouwkundige Kigo Main Prison
Henry Dyogo

Ik ben in 1980 in het oosten van Oeganda geboren als een zoon van wijlen Engineer Dyogo en mevrouw Florence Dyogo. Van geloof ben ik Wedergeboren van Katiryo dorp, Katiryo parochie, Buseta sub-county, Kibuku District. Mijn vrouw is Sarah en we hebben twee kinderen: Emmy van zes jaar en Hannah van drie jaar.

Op 22-jarige leeftijd ben ik afgestudeerd aan de Uganda Technical College Elgon (UTC Elgon) in Mbale met een certificaat in metselen en beton praktijk deel I (BCP-I). In 2003 ben ik bij Uganda Prisons Service (UPS) gaan werken als bewaker. Na negen maanden opleiding werd ik gestationeerd in de Uganda Government Kigo Prison als geüniformeerd personeel en bouwkundige. In 2006 ging ik terug voor een Advance Certificate in metselen en beton praktijk deel II (BPC-II). Het was in 2010 dat ik voor het eerst de goede doelen stichting Second Chance Support (SCS) tegenkwam, zij waren naar de Kigo Prison gekomen om daar de levensstijl te veranderen. Ik vervolgde mijn professionele opleiding in 2010 toen ik voor een Nationaal Diploma in de bouw en civiele techniek ging, wat ik in 2012 afgerond heb. Ik werk nauw samen met de directeur van Second Chance Support (SCS) op alle delen van het SCS-project waarbij planning, bouw en constructie zijn betrokken.

Henry Dyogo Mijn grote droom is om gevangenen te ontwikkelen op drie domeinen, namelijk het cognitieve, het bevestigende en het psycho motieve domein; dat wil zeggen liefde bijbrengen voor beroeps- en technische vaardigheden en kennis. Sommige mensen zeggen dat het beroeps- en technisch onderwijs er is voor academische mislukkingen, dat is heel erg fout. Neem voorbeelden van ontwikkelde landen die hun economie baseren op technologie zoals Japan, China en het Verenigd Koninkrijk. Daarom is het de juiste tijd voor de overheid om NGO's als Second Chance Support (SCS) te zoeken en te ondersteunen, die hebben geleid tot een fantastische verandering in beroepsvaardigheden zoals kleermakerswerk, metselen en beton praktijk, loodgieterij, elektrische kennis, metaalbewerking, timmerwerk, kunst en ambacht, computer training en ook gedragsverandering, waardoor gevangenen als ze worden vrijgelaten geschikt zijn gemaakt voor de maatschappij als zelfstandige, bijdragende en gezagsgetrouwe burgers. Bovendien komen mensen na vrijlating uit de gevangenis met een pakket van beroepsvaardigheden nauwelijks als crimineel terug naar gevangenis.

Mijn waardering gaat uit naar Second Chance Support (SCS) de oprichters en het management uit Nederland die zeer geïnteresseerd zijn in de rehabilitatie van mensen in gevangenissen en het welzijn van het gevangenispersoneel. Ik beloof dat ik SCS waar mogelijk zal ondersteunen waar het bouw- en civiele werken in Kigo Prison betreft. Ook dank aan de mensen die SCS financieel, materieel en ideologisch ondersteunen. Moge God hen zegenen namens alle technici die in samenwerking met SCS werken aan de verbetering van het leven en het onderwijs in Kigo Prison.UPS Uganda Prisons Service
13-15 Parliament Avenue
P.O. Box 7182
KAMPALA
Uganda

Tel: +256 (0)414 342136