Van de ratten besnuffeld

Patiënten administratie We bezoeken de eerste keer Kigo Prison en krijgen een rondleiding; indrukwekkend zo'n eerste keer! Na de werkplaats komen we in het Health Centre, de ziekenboeg. Als gevolg van overbevolking van gevangenissen zijn er veel mensen ziek. Die gaan in eerste instantie naar een ziekenboeg, waar ze door een verpleegkundige en/of medegedetineerden verzorgd worden. De dokter doet wat hij, met weinig middelen, kan. Hij beslist of patiënten al dan niet naar een gevangenisziekenhuis overgeplaatst worden; liever niet, want dat kost benzine!

De ziekenboeg bestaat uit drie zaaltjes van bijna acht bij acht meter. Het middelste van de zaaltjes fungeert als onderzoeks- en behandelkamer. Daar zien we op de grond een rij schoenendozen staan. In deze dozen zitten stapels papiertjes. Bij een nadere blik lijkt het wel perkament met gerafelde zijkanten. Weer luisterend naar onze gastheer horen we hem zeggen dat dit 'de patiëntenadministratie' is. Gevraagd naar de gerafelde zijkanten, zegt hij: "Oh dat zijn de ratten die er aan eten." Mijn vraag waarom dit niet op een computer wordt bijgehouden, wordt zuchtend beantwoord: "Praat alsjeblieft niet over computers, dan kan ik vanavond niet slapen. Als we computers zouden hebben, zouden we hier zoveel meer kunnen doen!"